f v r
^

Welcome to Satellitstaden

Satellitstaden is a public arts project about satellite culture in a Swedish satellite city. It includes an urban intervention on satellite dishes in Fittja, Sweden, involving community participation. The project seeks to highlight the importance of satellite media in the lives of immigrant families and further study media issues related to cultural integration.

Satellitstaden är ett offentligt konstprojekt som handlar om satellit kultur i en svensk satellitstad. Den går ut på att lägga färg på parabolantenner längs Krögarvägen i Fittja, Botkyrka kommun, i samarbete med Fittjabor. Projektet också utforskar satellit mediernas betydelse i invandrartätt områden och i integrationsprocessen.

When: September 2011 – September 2012
Where: Fittja, Botkyrka, Sweden @ 59ºN 17ºE
See map

Contact:
Isabel Löfgren
+46 073 935 2405
isabel[at]satellitstaden.tv

Share